जानेवारी, २०२४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

जरांगे पाटलांच्या ६ व्या टप्प्यातील दौऱ्याला सुरुवात गोदाकाठच्या १२३ गावांना देणार मनोज जरांगे भेट